Mobile menu

Freelance translators » ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาลาว » Page 1

Below is a list of ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาลาว freelance translators ในการค้นหานักแปลที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ใดๆ โดยเฉพาะ ให้เลือกสาขาจากด้านขวามือ

ผลลัพธ์ 32 (สมาชิก ProZ.com ที่ชำระค่าสมาชิก)

Freelance translator native in

1
Sumontha
Native in ภาษาไทย Native in ภาษาไทย, ภาษาลาว Native in ภาษาลาว
2
wordsystem Inc
wordsystem Inc
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
3
Kickwords Limited
Kickwords Limited
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
4
DailyTranslate
DailyTranslate
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
5
Alex Denver
Alex Denver
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
6
linguainfo
linguainfo
Native in ภาษาอังกฤษ (Variants: US, UK) Native in ภาษาอังกฤษ
7
JANOS SAMU
JANOS SAMU
Native in ภาษาฮังการี Native in ภาษาฮังการี
8
suprocomposer
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น Native in ภาษาญี่ปุ่น
9
Thanh Thoa Le Thi
Native in ภาษาอังกฤษ (Variant: US) Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาเวียดนาม (Variant: Standard-Vietnam) Native in ภาษาเวียดนาม
10
Sophanny Nut
Sophanny Nut
Native in ภาษาเขมร Native in ภาษาเขมร
11
Lys Nguyen
Lys Nguyen
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาเวียดนาม (Variant: Standard-Vietnam) Native in ภาษาเวียดนาม
12
pagnawath
pagnawath
Native in ภาษาเขมร Native in ภาษาเขมร
13
ODB Translation
Native in ภาษาจีน Native in ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ (Variants: British, US) Native in ภาษาอังกฤษ
14
LC Services
LC Services
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาฮินดี Native in ภาษาฮินดี
15
wordsmithin
wordsmithin
Native in ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ, ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
16
Matt Sundakov
Matt Sundakov
Native in ภาษารัสเซีย Native in ภาษารัสเซีย, ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
17
Nabu921
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน Native in ภาษาสเปน
18
Anuj Panda
Anuj Panda
Native in ภาษาฮินดี Native in ภาษาฮินดี, ภาษาอังกฤษ (Variants: US, UK) Native in ภาษาอังกฤษ
19
translation_exp
translation_exp
Native in ภาษาฝรั่งเศส Native in ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
20
vinatranet
vinatranet
Native in ภาษาเวียดนาม Native in ภาษาเวียดนาม


โพส์ตงานการแปลหรือการตีความ

  • รับใบเสนอราคาจากนักแปลมืออาชีพทั่วโลก
  • ฟรี 100%
  • ชุมชนนักแปลและล่ามที่ใหญ่ที่สุดในโลกนักแปล เหมือนกันกับ ล่าม เป็นผู้ช่วยให้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเป็นไปได้โดยการแปลภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง นักแปลจะทำงานกับข้อความที่เขียนไว้ ไม่ใช่คำพูด

การแปลนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแปลงภาษาที่เป็นมากกว่าแค่การแปลคำต่อคำจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง นักแปลจะต้องเข้าใจเนื้อหาในข้อความของอีกภาษาอย่างถ่องแท้ รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลและภาษาเป้าหมาย

ด้วยนักแปลและล่ามจำนวนมากกว่า 300,000 คนที่ลงทะเบียนไว้ ProZ.com มีฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญทางภาษามากที่สุดในโลก ในการค้นหานักแปล โปรดเลือกคู่ภาษาหรือลอง การค้นหานักแปลและล่ามขั้นสูง คุณยังอาจจะขอใบแจ้งราคาสำหรับโครงการแปลเฉพาะโดยการโพสต์งานแปล
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ค้นหาศัพท์
  • งาน