ทำเนียบบริการแปลทั่วโลกใน ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
ProZ.com site moderators
ProZ.com is moderated by a group of volunteers around the world. Moderators help to improve ProZ.com by enforcing adherence to site rules and guiding members to make the most of their ProZ.com experience.KudoZ Moderators

When contacting a moderator regarding a specific issue, observe the following:
  • Please contact only one moderator at a time
  • Check for the green icon to see which moderators are online
  • Contact preferably the moderator for the language pair in question
  • If there is no moderator for the specific pair, choose a linguistically similar pair (ex. for Vietnamese-French, choose somebody with French)
  • You may also contact site staff via support request

Language Pair Moderator Send email
ภาษาเซอร์เบีย เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาบอสเนีย เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาโครเอเชีย เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาฟาร์ซี เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Mahmoud akbari
ภาษาอาหรับ This moderator is offline Abdallah Ali
ภาษาอาหรับ เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาอาหรับ เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาอาหรับ เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Abdallah Ali
ภาษาอาหรับ เป็น ภาษาเติร์ค This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาบัลกาเรีย This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาบัลกาเรีย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาบัลกาเรีย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Pavel Tsvetkov
ภาษาบัลกาเรีย เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาบัลกาเรีย เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาบัลกาเรีย เป็น ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาบัลกาเรีย เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาจีน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Rita Pang
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาอาหรับ This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาจอร์เจีย This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาอิตาลี This moderator is offline Simone Catania
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาญี่ปุ่น This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษามาเซโดเนีย This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Jarema
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาสวีเดน This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาเติร์ค This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษายูเครน This moderator is offline Jarema
ภาษากรีซ เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Rania Ioannou
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาฟาร์ซี This moderator is offline Mahmoud akbari
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอาหรับ This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอาหรับ This moderator is offline Abdallah Ali
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาบัลกาเรีย This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาบัลกาเรีย This moderator is offline Pavel Tsvetkov
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาจีน Send Instant Message through ProZ.com David Lin
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษากรีซ This moderator is offline Rania Ioannou
ภาษาอังกฤษ This moderator is offline NancyLynn
ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Susana Magnani
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Laureana Pavon
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline eski
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Marco Ramón
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Susana Magnani
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Alberto Montpellier
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเปอร์เซีย This moderator is offline Mahmoud akbari
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาจอร์เจีย This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาฮังการี Ildiko Santana
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอินโดนีเซีย This moderator is offline Rosmeilan Siagian
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอิตาลี This moderator is offline Rosanna Palermo
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอิตาลี This moderator is offline Simone Catania
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาญี่ปุ่น This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาลิตัวเนีย This moderator is offline Kristina Radziulyte
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษามาเซโดเนีย This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษานอร์เวย์ This moderator is offline Per Bergvall
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโปแลนด์ This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโปแลนด์ Send Instant Message through ProZ.com Kuba Kościelniak
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Matheus Chaud
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Fernanda Rocha
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Maria Castro
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Jorge Rodrigues
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโรมาเนีย This moderator is offline Lucica Abil
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Natalie
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Margarita
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสวีเดน This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสวีเดน This moderator is offline Anna Herbst
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย This moderator is offline Prachya Mruetusatorn
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเติร์ค This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเติร์ค This moderator is offline Özgür Salman
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษายูเครน This moderator is offline Myron Netchypor
ภาษาสเปน เป็น ภาษาเซอร์เบีย This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาสเปน เป็น ภาษาบอสเนีย This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาสเปน เป็น ภาษาโครเอเชีย This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาสเปน เป็น ภาษาบัลกาเรีย This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาสเปน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Laureana Pavon
ภาษาสเปน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline eski
ภาษาสเปน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Alberto Montpellier
ภาษาสเปน This moderator is offline Laureana Pavon
ภาษาสเปน This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษาสเปน This moderator is offline Susana Magnani
ภาษาสเปน เป็น ภาษาจอร์เจีย This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาสเปน เป็น ภาษาอิตาลี This moderator is offline Patricia Ferreira Larrieux
ภาษาสเปน เป็น ภาษามาเซโดเนีย This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาสเปน เป็น ภาษาโปแลนด์ This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษาสเปน เป็น ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Jorge Rodrigues
ภาษาสเปน เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษาสเปน เป็น ภาษาเซอร์โบ-โครแอต This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาสเปน เป็น ภาษาสวีเดน This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาเปอร์เซีย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Mahmoud akbari
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาบัลกาเรีย This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Yolanda Broad
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline NancyLynn
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Susana Magnani
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Susana Magnani
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาจอร์เจีย This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาอิตาลี This moderator is offline Simone Catania
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาลิตัวเนีย This moderator is offline Kristina Radziulyte
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษามาเซโดเนีย This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาโปแลนด์ This moderator is offline Natalie
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Jorge Rodrigues
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาโรมาเนีย This moderator is offline Lucica Abil
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Margarita
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Andriy Bublikov
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาสวีเดน This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษายูเครน This moderator is offline Andriy Bublikov
ภาษาจอร์เจีย เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาจอร์เจีย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาจอร์เจีย เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาจอร์เจีย เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาจอร์เจีย This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาจอร์เจีย เป็น ภาษาอิตาลี This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาจอร์เจีย เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาฮังการี เป็น ภาษาอังกฤษ Ildiko Santana
ภาษาฮังการี Ildiko Santana
ภาษาอินโดนีเซีย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Rosmeilan Siagian
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Simone Catania
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Rosanna Palermo
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Simone Catania
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Patricia Ferreira Larrieux
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Simone Catania
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษาจอร์เจีย This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษาอิตาลี This moderator is offline Simone Catania
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษามาเซโดเนีย This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษาโปแลนด์ Send Instant Message through ProZ.com Kuba Kościelniak
ภาษาอิตาลี เป็น ภาษาโรมาเนีย This moderator is offline Lucica Abil
ภาษาญี่ปุ่น This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
ภาษาลิตัวเนีย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Kristina Radziulyte
ภาษาลิตัวเนีย เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Kristina Radziulyte
ภาษาลิตัวเนีย This moderator is offline Kristina Radziulyte
ภาษามาเซโดเนีย เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษามาเซโดเนีย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษามาเซโดเนีย เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษามาเซโดเนีย เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษามาเซโดเนีย เป็น ภาษาอิตาลี This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษานอร์เวย์ เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Per Bergvall
ภาษาออตโตมัน เป็น ภาษาอาหรับ This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาออตโตมัน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาโปแลนด์ เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษาโปแลนด์ เป็น ภาษาอังกฤษ Send Instant Message through ProZ.com Kuba Kościelniak
ภาษาโปแลนด์ เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษาโปแลนด์ เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Natalie
ภาษาโปแลนด์ เป็น ภาษาลิตัวเนีย This moderator is offline Kristina Radziulyte
ภาษาโปแลนด์ This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษาโปแลนด์ Send Instant Message through ProZ.com Kuba Kościelniak
ภาษาโปแลนด์ เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Natalie
ภาษาโปรตุเกส เป็น ภาษาบัลกาเรีย This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษาโปรตุเกส เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Matheus Chaud
ภาษาโปรตุเกส เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Fernanda Rocha
ภาษาโปรตุเกส เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Maria Castro
ภาษาโปรตุเกส เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Jorge Rodrigues
ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Fernanda Rocha
ภาษาโปรตุเกส This moderator is offline Maria Castro
ภาษาโรมาเนีย เป็น ภาษาอิตาลี This moderator is offline Lucica Abil
ภาษาโรมาเนีย This moderator is offline Lucica Abil
ภาษารัสเซีย เป็น ภาษาบัลกาเรีย This moderator is offline Kalinka Hristova
ภาษารัสเซีย เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Jarema
ภาษารัสเซีย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Margarita
ภาษารัสเซีย เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
ภาษารัสเซีย เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Andriy Bublikov
ภาษารัสเซีย เป็น ภาษาจอร์เจีย This moderator is offline Maya Gorgoshidze
ภาษารัสเซีย เป็น ภาษาโปแลนด์ This moderator is offline Natalie
ภาษารัสเซีย This moderator is offline Jarema
ภาษารัสเซีย This moderator is offline Andriy Bublikov
ภาษารัสเซีย เป็น ภาษายูเครน This moderator is offline Jarema
ภาษาเซอร์โบ-โครแอต เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Milena Čkripeska
ภาษาสวีเดน เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาสวีเดน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาสวีเดน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Anna Herbst
ภาษาสวีเดน เป็น ภาษาสเปน This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาสวีเดน เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาสวีเดน This moderator is offline Mats Wiman
ภาษาสวีเดน เป็น ภาษายูเครน This moderator is offline Jarema
ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Prachya Mruetusatorn
ภาษาเติร์ค เป็น ภาษาอาหรับ This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาเติร์ค เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาเติร์ค เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Murad AWAD
ภาษาเติร์ค เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Özgür Salman
ภาษายูเครน เป็น ภาษาเยอรมัน This moderator is offline Jarema
ภาษายูเครน เป็น ภาษาอังกฤษ This moderator is offline Myron Netchypor
ภาษายูเครน เป็น ภาษาฝรั่งเศส This moderator is offline Andriy Bublikov
ภาษายูเครน เป็น ภาษารัสเซีย This moderator is offline Jarema
ภาษายูเครน This moderator is offline Jarema