Freelance translators » ภาษาปันจาบ เป็น ภาษาอังกฤษ » Page 1

Below is a list of ภาษาปันจาบ เป็น ภาษาอังกฤษ freelance translators ในการค้นหานักแปลที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ใดๆ โดยเฉพาะ ให้เลือกสาขาจากด้านขวามือ

ผลลัพธ์ 43 (สมาชิก ProZ.com ที่ชำระค่าสมาชิก)

Freelance translator native in

1
jelly_gill
jelly_gill
Native in ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ
2
Nitin Goyal
Nitin Goyal
Native in ภาษาฮินดี Native in ภาษาฮินดี, ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ
3
Ritu Bhanot
Ritu Bhanot
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาฮินดี Native in ภาษาฮินดี
4
Alex Denver
Alex Denver
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
5
Muhammad Ikram
Muhammad Ikram
Native in ภาษาอุรดู Native in ภาษาอุรดู, ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ
6
linguainfo
linguainfo
Native in ภาษาอังกฤษ (Variants: US, UK) Native in ภาษาอังกฤษ
7
wordsmithin
wordsmithin
Native in ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ, ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
8
Sajid Nadeem
Sajid Nadeem
Native in ภาษาปันจาบ (Variants: Pakistani, Gurumukhi) Native in ภาษาปันจาบ, ภาษาอุรดู (Variant: Pakistan) Native in ภาษาอุรดู
9
jalbani
jalbani
Native in ภาษาอุรดู Native in ภาษาอุรดู, ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ
10
Elite Trans
Elite Trans
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน Native in ภาษาเยอรมัน
11
Garboktrans
Garboktrans
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน Native in ภาษาสเปน
12
SSP Services
SSP Services
Native in ภาษาอังกฤษ Native in ภาษาอังกฤษ, ภาษาทมิฬ Native in ภาษาทมิฬ
13
SandeepKang
Native in ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ
14
Rachita Mehra
Rachita Mehra
Native in ภาษาปันจาบ (Variant: Gurumukhi) Native in ภาษาปันจาบ
15
tilak raj
Native in ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ, ภาษาฮินดี Native in ภาษาฮินดี
16
Sanjeev Poonia
Sanjeev Poonia
Native in ภาษาฮินดี Native in ภาษาฮินดี, ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ
17
kuldip dhingra
Native in ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ
18
Tahira Rafiq
Native in ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ, ภาษาอุรดู Native in ภาษาอุรดู
19
Moazzam Ali
Moazzam Ali
Native in ภาษาอุรดู (Variant: Pakistan) Native in ภาษาอุรดู, ภาษาปันจาบ (Variant: Pakistani) Native in ภาษาปันจาบ
20
Anamrafiq
Native in ภาษาอุรดู Native in ภาษาอุรดู, ภาษาปันจาบ Native in ภาษาปันจาบ


โพส์ตงานการแปลหรือการตีความ

  • รับใบเสนอราคาจากนักแปลมืออาชีพทั่วโลก
  • ฟรี 100%
  • ชุมชนนักแปลและล่ามที่ใหญ่ที่สุดในโลกนักแปล เหมือนกันกับ ล่าม เป็นผู้ช่วยให้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเป็นไปได้โดยการแปลภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง นักแปลจะทำงานกับข้อความที่เขียนไว้ ไม่ใช่คำพูด

การแปลนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแปลงภาษาที่เป็นมากกว่าแค่การแปลคำต่อคำจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง นักแปลจะต้องเข้าใจเนื้อหาในข้อความของอีกภาษาอย่างถ่องแท้ รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลและภาษาเป้าหมาย

ด้วยนักแปลและล่ามจำนวนมากกว่า 300,000 คนที่ลงทะเบียนไว้ ProZ.com มีฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญทางภาษามากที่สุดในโลก ในการค้นหานักแปล โปรดเลือกคู่ภาษาหรือลอง การค้นหานักแปลและล่ามขั้นสูง คุณยังอาจจะขอใบแจ้งราคาสำหรับโครงการแปลเฉพาะโดยการโพสต์งานแปล
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • ค้นหาศัพท์
  • งาน
  • กระทู้
  • Multiple search