ทำเนียบบริการแปลทั่วโลกใน ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Freelance translators » ภาษาปันจาบ เป็น ภาษาอังกฤษ

ด้านล่างคือรายการของนักแปล ภาษาปันจาบ เป็น ภาษาอังกฤษ ที่เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งในธุรกิจ กฎหมาย การแพทย์ ฯลฯ ในการค้นหานักแปลที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ใดๆ โดยเฉพาะ ให้เลือกสาขาจากด้านขวามือ
ผลลัพธ์ 43 (สมาชิก ProZ.com ที่ชำระค่าสมาชิก)
นักแปลอิสระ ภาษาแม่
ภาษาปันจาบ
ภาษาฮินดี , ภาษาปันจาบ
ภาษาอังกฤษ , ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปันจาบ , ภาษาอุรดู
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี , ภาษาปันจาบ
ภาษาฮินดี , ภาษาปันจาบ
ภาษาอังกฤษ , ภาษาอุรดู
ภาษาปันจาบ , ภาษาอุรดู
ภาษาอังกฤษ , ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ , ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ , ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ , ภาษาทมิฬ
ภาษาปันจาบ
ภาษาปันจาบ
ภาษาฮินดี , ภาษาปันจาบ
ภาษาฮินดี , ภาษาปันจาบ
ภาษาฮินดี , ภาษาปันจาบ

โพส์ตงานการแปลหรือการตีความ

  • รับใบเสนอราคาจากนักแปลมืออาชีพทั่วโลก
  • ฟรี 100%
  • ชุมชนนักแปลและล่ามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นักแปล เหมือนกันกับ ล่าม เป็นผู้ช่วยให้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเป็นไปได้โดยการแปลภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง นักแปลจะทำงานกับข้อความที่เขียนไว้ ไม่ใช่คำพูด

การแปลนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแปลงภาษาที่เป็นมากกว่าแค่การแปลคำต่อคำจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง นักแปลจะต้องเข้าใจเนื้อหาในข้อความของอีกภาษาอย่างถ่องแท้ รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลและภาษาเป้าหมาย

ด้วยนักแปลและล่ามจำนวนมากกว่า 300,000 คนที่ลงทะเบียนไว้ ProZ.com มีฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญทางภาษามากที่สุดในโลก ในการค้นหานักแปล โปรดเลือกคู่ภาษาหรือลอง การค้นหานักแปลและล่ามขั้นสูง คุณยังอาจจะขอใบแจ้งราคาสำหรับโครงการแปลเฉพาะโดยการโพสต์งานแปล