New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

ลงทะเบียนแล้ว? ล็อกอินเดี๋ยวนี้
ยังไม่ลงทะเบียนหรือ? กรุณาลงทะเบียนก่อนลงประกาศงาน

Job type
*  หมายถึงฟิลด์จำเป็น
ข้อมูลติดต่อของคุณ
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* ชื่อ
* นามสกุล
* การเป็นตัวแทน
URL  
รวม http://
* ที่อยู่อีเมล์  
* ที่อยู่  
* เมือง  
รัฐ/ภาค/จังหวัด  
* รหัสไปรษณีย์  
* ประเทศ  
* หมายเลขโทรศัพท์  
รูปแบบพึงประสงค์: +รหัสประเทศ (รหัสพื้นที่/เมือง) 12345678 ต่อ123
หมายเลขโทรสาร  
รูปแบบพึงประสงค์: +รหัสประเทศ (รหัสพื้นที่/เมือง) 12345678 ต่อ123


รายละเอียดงานของคุณ

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* บริการที่ต้องการ
Other service:
* ชื่อเรื่อง Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* รายละเอียดงาน / โครงการ
The more concise, specific information you can provide on this job/project, the easier it will be for providers to evaluate and respond to your post.
สนทนา:
 • เนื้อหาของข้อความ
 • เนื้อหาเอกสารต้นทาง
 • ข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์
 • Desktop publishing
 • ระยะเวลาโครงการ
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* ภาษา
ภาษต้นทาง
ภาษาเป้าหมาย
    
You can choose up to 12 language pairs.
ตัวแปรด้านภาษา:
โปรดอธิบายตัวแปรด้านภาษาที่จำเป็นสำหรับภาษาปลายทาง
* Subject field
*  Other field - please specify
ตัวอย่าง: จุลชีววิทยา จริยศาสตร์/พันธุศาสตร์
ข้อความตัวอย่าง
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.ปริมาณ
ห้ามใช้จุลภาค (,) หรือมหัพภาค (.) เพื่อระบุหลักพัน
ในสถานที่ของบริษัท?
รูปแบบข้อมูลต้นทาง
หมายเหตุรูปแบบข้อมูลต้นทาง
รูปแบบการส่งมอบ
หมายเหตุรูปแบบการส่งมอบ
* วันสุดท้ายในการเสนอราคา The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: Mar 2 20:32 GMT
* กำหนดวันส่งมอบ The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: Mar 2 20:32 GMT
URL ที่มีรายละเอียดงานนี้


ข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการ (ไม่ใช่ฟิลด์บังคับ)
คุณสามารถควบคุมให้ประกาศงานของคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้ได้ที่นี่ การเลือก "พึงประสงค์" หมายความว่าใครๆ ก็ยังสามารถเสนอราคาสำหรับงานของคุณได้ แต่จะมีการแสดงเงื่อนไขที่คุณพึงประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญเห็น การเลือก "จำเป็น" หมายความว่าเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นที่จะเสนอราคาได้

การป้อนข้อมูลค่าประสงค์หรือข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการจะทำให้สามารถประเมินผู้ที่สนใจได้ง่ายขึ้น (เมื่อได้รับการเสนอราคาผ่าน ProZ.com)
ความชำนาญ
* หมายเหตุ: ผู้เชี่ยวชาญต้องระบุสาขาทั่วไปที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งสาขาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขนี้
สาขาเฉพาะทาง
* หมายเหตุ: ผู้เชี่ยวชาญต้องระบุสาขาเฉพาะทางอย่างน้อยหนึ่งสาขาเพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขนี้กดแป้น CTRL แช่ไว้เพื่อเลือกมากกว่าหนึ่งสาขา
หนังสือรับรองทางวิชาชีพ info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
ซอฟต์แวร์
* หมายเหตุ: ผู้เชี่ยวชาญต้องระบุซอฟต์แวร์ที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขนี้

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมเหล่านี้ กรุณาอย่าเลือกโปรแกรมใดเลย


      
ที่อยู่ info
ใช้เฉพาะเมื่อผู้ให้บริการต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่ระบุเท่านั้น
ภาษาแม่ info
Selecting "Target language" will apply this preference or requirement to all of the target languages chosen for your job.
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการ
พิจารณาสิ่งที่ต้องการเช่น:
 • จำนวนปีที่มีประสบการณ์
 • มีความรู้ในสาขา
 • บุคคลอ้างอิง
จำกัดงานนี้สำหรับสมาชิก ProZ.com (ประเภทชำระค่าสมาชิก)?
การจำกัดงานสำหรับสมาชิกประเภทชำระค่าสมาชิกจะทำให้ได้รับข้อเสนอราคาน้อยลง
Allow quotes from
Allow quotes from students for this job


เบ็ดเตล็ด
วิธีการติดต่อ info
รหัสการติดตาม info
งานนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกลุ่มที่ไม่หวังผลกำไรใช่หรือไม่?  
(FAQ)

Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

Find providers using the directory »
Find providers using TM-Town's new Nakōdo translator search engine »

Why post on ProZ.com?
 • Receive quotes from professional translators from around the world
 • It's 100% free
 • ProZ.com is the world's largest community of translators and interpreters

Your current localization setting

ภาษาไทย

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • ค้นหาศัพท์
 • งาน
 • กระทู้
 • Multiple search